Uczestniczymy w projekcie „Nowy start zawodowy”

 

 

Od początku listopada mamy przyjemność uczestniczyć w realizacji projektu outplacementowego „Nowy start zawodowy”. W ramach naszej współpracy z firmą Sysco Polska będziemy odpowiedzialni za weryfikację Kandydatów chcących wziąć udział w projekcie, poprzez analizę ich predyspozycji oraz motywacji do rozwoju zawodowego. Efektem naszej pracy będzie także stworzenie Indywidualnych Planów Działania, analiza potrzeb szkoleniowych oraz dobór najefektywniejszej ścieżki kariery dla każdego Uczestnika.

Projekt „Nowy strat zawodowy” to szansa dla osób z woj. mazowieckiego, które są zagrożone zwolnieniem z pracy lub są w trakcie wypowiedzenia z przyczyn zakładu pracy.

W ramach projektu oferowane są dwie ścieżki wsparcia – dla osób zainteresowanych zmianą kwalifikacji zawodowych oraz dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Doradztwo i szkolenia są maksymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie na stronie: http://www.startzawodowy.pl

 

Projekt „Nowy start zawodowy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Kwota dofinansowania: 2 383 035,00 zł
Okres realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2015
Lider projektu: Sysco Polska Sp. z o.o.

Subscribe to our newsletter