SPEKTRUM_-_tablica__JPG_

 

Opis projektu realizowanego w ramach programu SPEKTRUM

 

Firma DEVERSON Ewelina Szmurło realizuje w ramach projektu SPEKTRUM projekt o wartości 11450 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 10877,5 PLN

Celem realizacji projektu jest niwelowanie skutków pandemii covid 19.

Efektem projektu ma być przeorganizowanie firmy tak by z usług świadczonych tylko w formie konsultacji bezpośrednich, przejść na usługi świadczone online.

Subscribe to our newsletter